FAQ

Mille pohjamateriaaleille Laserpuhdistus soveltuu?

Laserpuhdistus on hyvin laajakäyttöinen menetelmä ja sen ominaisuuksia voidaan hyödyntää niin vanhoista maalauksista suuriin teollisuuden koneisiin. Kysymykseen on siis helpompi vasta mille materiaaleille metelmä ei sovi, jos siis pinta ei saa puhdistuksessa kulua lainkaan.

Komposiittien puhdistuksessa (lue: Lasikuitu, Hiilikuitu yms.) ongelmaksi voi muodostua se että Laser poistaa pienen määrän sidonnassa käytettyä hartsia. Näin ollen järeitä tehoja käytettäessä kuidut voivat nousta hartsipinnan päälle. Puhdistus menetelmää kuitenkin käytetään ja se on hyväksytty lentokoneteollisuudessa, jolloin kyseistä hartsin höyrystymistä pidetään pienenä.

Muita tunnettuja kohteita, joihin Laser ei sovellu on Kromipäällysteiset materiaalit, tietyt muoviseokset (ei kuitenkaan vahingoita tiivisteitä, jos säde ylittää pinnan hetkellisesti) sekä tulenarat pinnat.

Mainitsitte ettei Laser kuluta lainkaan alusmateriaalia, miten tämä on mahdollista?

Laserpuhdistus perustuu lasersäteen sisältämään energiaan ja sen keskittämiseen hetkellisesti puhdistettavaan kohteeseen. Koska kyseessä on vain valonsäde, pinnalle ei kohdistu minkäänlaista kineettistä tai mekaanistakuormaa. Korkean energian sisältämä säde kohdistetaan ”likaan”, jolloin lian pinnalla muodostuu mikroplasmapurkaus. Kyseinen purkaus nostaa likapartikkeleiden lämpötilaa paikallisesti ja lämpölaajanemisesta aiheutuva laajeneminen rikkoo partikkeleiden keskenäiset sidokset, irroittaen materiaalia.

Kun taas säde saavuttaa alusmateriaalin, josta ovat jo poistuneet oksidit ja epäpuhtaudet, heijastuu säde pois pinnasta. Heijastuessaa säteestä ei siis välity pintaan energiaa, joka aiheuttaisi pinnan muutoksia. Itse lasersäteestä leikataan korkein energiahuippu pois laitteen valokuitukaapelissa, jolloin säteen energiatiheys on tasaisempi ja täten alusmateriaalille puhdistusta ajatellen suotuisampi.

En ole ennen kuullut puhdistusmenetelmästä, onko tämä joku hetkellinen trendi?

Menetelmä on ollut ulkomailla markkinoilla jo jonkin aikaa, mutta Puhdistus.fi on ensimmäinen kotimainen Laserpuhdistuspalveluita tarjoava yritys. Menetelmää käytetään ulkomailla kohteisiin, joissa puhdistettavat pinnat vaativat pintaa vahingoittamatonta puhdistamista. Kyseistä kohteista voidaan mainita esimerkiksi lentokoneteollisuus, muottien puhdistaminen (myös ohjauspinnat), voimalaitokset, suprajohteet ja johdepinnat, paperiteollisuus sekä entisöinti ja historiallisten pintojen puhdistukset.

Menetelmä on siis laajalti käytössä ja kasvamassa huomattavaa vauhtia. Nyt myös Suomessa.

Miten Laserpuhdistusta voidaan verrata muihin markkinoilla oleviin menetelmiin?

Vertailussa käytetään seuraavia menetelmiä, hiekka-, sooda-, lasipuhallus sekä kuivajääpuhdistus. Kaikki edellä mainituista menetelmistä ovat hyviä menetelmiä oikeissa kohteissa, mutta menetelmiä rajoittavat tietyt haittatekijät. Kuivapuhalluksissa syntyy aina huomattava määrä ”pölyä” ja puhallusjätettä, jonka hallinta on joko mahdotonta tai sitten vain kallista. Laser puhdistuksesta ei synny jätettä ja puhdistettava likakin saadaan laitteen integroidun imurin kanssa imettyä hallitusti pois kohteesta.

Kaikki edellä mainitut menetelmät tuottavat kovaa meteliä ja se on useassa kohteessa todettu jopa rajoittavaksi tekijäksi. Laserpuhdistus ei tuota kuin pienen sirinän sekä imurista syntyvän äänen. Täten se on huomattavasti käyttäjä ja ympäristölleen ystävällisempi menetelmä.

Kaikki edellä mainitut menetelmät tuottavat kineettistä energiaa, joka voi haastavimmissa kohteissa on rajoittava tekijä. Laserpuhdistus ei tuota minkäänlaista iskevää tai hiovaa energiaa. Soodapuhallus on hellävarainen menetelmä soodan rakeen kovuuden ollessa vain noin 2,5 Moh. Mutta sooda jättää jälkeensä emäksisen pinnan, jolloin pinnat ovat siis tietyissä tapauksissa pestävä. Kuivajääpuhdistus voidaan toteuttaa myös hellävaraisesti murskaamalla rae hienommaksi, mutta itse puhallettava ilma voi olla jo tietyissä kohteissa liian kova kourainen.

Laserpuhdistus ei tule korvaamaan esimerkiksi kuivajääpuhdistusta kohteissa, joissa kerrostuman paksuus on suuri ja lika on elastista ja sillä on suuri lämpölaajenemiskerroin. Tällöin kuivajääpuhdistus on nopeampi keino ja samalla pitkässä juoksussa edullisempi. Tietyissä kohteissa puhdistettava lika ei vain saa lentää pinnalta toiselle kuten tietyissä kuivajää kohteissa voi käydä. Tälläisessa tilanteessa Laser voi olla parempi menetelmä vaikka olisikin hitaampi paksuissa kerrostumissa.

Onko Laserpuhdistus nopea menetelmä?

Laserpuhdistus on nopeaa kohteissa, joissa likakerrostumat ovat ohuita tai sen sidos on kova. Esimerkiksi valumuottien puhdistaminen laitteellamme etenee noin 8-10m²/h. Etuina muihin menetelmiin on muotin kulumattomuus, valosäteen tunkeutuminen pienimpiikiin koloihin ja uriin sekä ohjauspintojen puhdistuksen mahdollisuus.

Painotelojen puhdistaminen onnistuu laserilla lähes puolessa ajassa verrattuna vastaavaan kuivajääpuhdistukseen. Tämän lisäksi Laserilla saadaan Anilox-telojen kupit puhdistettua täydellisesti, joka ei muilla menetelmillä ole mahdollista.

Suurten pintojen puhdistamista kannattaa harkita muilla menetelmillä mikäli jätteen tuottamisesta, pinnan kulumisesta, pienien epäpuhtauksien jäämisestä pintaan tai metelistä ei ole rajoitteita. Useassa tapauksessa kuitenkin suojaamiseen ja siivoamiseen kuluu huomattava määrä aikaa ja rahaa, jolloin Laserin hieman pienempi neliövauhti voi maksaa itsensä takaisin.

Onko Laserpuhdistus vaarallista ihmiselle?

Laserpuhdistusta on tutkittu Yhdysvaltojen puolustusvoimien toimesta lentokoneteollisuuden huoltomenetelmäksi hyväksytystä varten. Raportin mukaan menetelmä on käyttäjäturvallinen jo käytettäessä vain laitteelle suunniteltuja lasersuojalaseja. Menetelmä muuttaa jopa ongelmaksi muodostuneen 6 arvoisen kromin kolmiarvoiseksi, jolloin sen haitallisuus on hallinnassa. Tulemme kuitenkin käyttämään hengityssuojaimia kohteissa, joissa kyseinen vaara on mahdollinen.

Ympäristön suojaamisen olemme ottaneet tosissaan ja työkohteissa ennen työnaloitusta informoimme kanssa työskentelijöitä Laserin käytöstä sekä suojaamme kohteen siroavien säteiden suhteen.

FAQ ei tarjonnut kysymyksiinne vastausta?

On useita tapoja joilla saat asiantuntijamme kiinni ja kysymyksiinne vastaukset.

Ota yhteyttä

Suosittelemme yhteydenottokanavaksi sivun alalaidassa olevaa lomaketta, infopostia tai puhelinta. Näillä saavutetaan paras tavoitettavuus. Mikäli kuitenkin tarvitset henkilökohtaisia yhteystietoja, löydät ne henkilöt-sivulta.

Infopostin osoite on:

Yksiköiden puhelinnumerot ovat seuraavat:

Tampere 020 768 9891

Jyväskylä 020 768 9894

Ota yhteyttä niin ratkaistaan ongelmasi!

Yhteydenottolomake: